بازدید یکتا
14.1%
73
بازدید صفحات
2.6%
79
صفحات
URL
بازدید صفحات
/index.php?module=News&do=View&id=6176
13
/
9
/index.php?module=News&do=View&id=5651
6
/index.php?module=News&do=View&id=5664
3
/index.php?module=News&do=View&id=929
3
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
38
کشور ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
73
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Chrome
43
Googlebot
19
Samsung Internet
7
Firefox Mobile
2
Firefox
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
37
نامشخص
19
Windows
15
iOS
1
Linux
1
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-10-07 در ساعت 22:02:04 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت