بازدید یکتا
8.5%
51
بازدید صفحات
8.5%
51
صفحات
URL
بازدید صفحات
/
8
/index.php?module=News&do=View&id=5664
7
/index.php?module=News&do=View&id=6674
3
/index.php?module=News&do=View&id=1690
3
/index.php?module=News&do=View&id=2391
3
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
24
www.google.dk
1
کشور ها
نام
بازدید یکتا
30
1
1
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Chrome
27
Googlebot
19
Firefox
3
Google Search
1
Safari
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
25
نامشخص
19
Windows
5
iOS
2
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-01-27 در ساعت 17:29:49 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت