بازدید یکتا
38.4%
45
بازدید صفحات
43%
45
صفحات
URL
بازدید صفحات
/index.php?module=News&do=View&id=6176
8
/index.php?module=News&do=View&id=7411
3
/index.php?module=News&do=View&
3
/index.php?module=News&do=View&id=5664
3
/
2
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
24
کشور ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
45
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Chrome
27
Googlebot
13
Samsung Internet
3
نامشخص
1
Firefox
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
31
نامشخص
13
Windows
1
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-08-19 در ساعت 20:22:10 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت