بازدید یکتا
72.7%
12
بازدید صفحات
73.9%
12
صفحات
URL
بازدید صفحات
/index.php?module=News&do=View&id=2445
3
/index.php?module=News&do=View&id=608
2
/index.php?module=Content&do=View&id=155
1
/index.php?module=Content&do=View&id=194
1
/index.php?module=News&do=View&id=3523
1
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
7
کشور ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
12
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Chrome
7
Googlebot
3
Firefox
1
Safari
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
7
نامشخص
3
iOS
1
Windows
1
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-11-28 در ساعت 08:18:30 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت