قوانین و مقررات

سرویس استتسفا در حالت بتا می باشد و هنوز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده است. در این لحظه در حال جمع آوری تعدادی کاربر هستیم تا زمینه ها و شرایط سرویس دهی را برای این سرویس محک بزنیم. مشکلات احتمالی در این سیستم می تواند روندی عادی باشد. لطفا در صورت وجود مشکل و یا اختلال آن را ما در میان بگذارید.
استتسفا در این لحظه قوانین خاصی ندارد.