قوانین و مقررات

سرویس استتسفا در حالت بتا می باشد و هنوز به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده است. در این لحظه در حال جمع آوری تعدادی کاربر هستیم تا زمینه ها و شرایط سرویس دهی را برای این سرویس محک بزنیم. مشکلات احتمالی در این سیستم می تواند روندی عادی باشد. لطفا در صورت وجود مشکل و یا اختلال آن را ما در میان بگذارید.
استتسفا در این لحظه قوانین خاصی ندارد.
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت