بازدید یکتا
اطلاعات قبلی وجود ندارد
2
بازدید صفحات
اطلاعات قبلی وجود ندارد
2
صفحات
URL
بازدید صفحات
/days-2020/
2
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
1
کشور ها
نام
بازدید یکتا
1
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Safari
1
Samsung Internet
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
1
iOS
1
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2022-01-27 در ساعت 16:56:10 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت