بازدید یکتا
اطلاعات قبلی وجود ندارد
1
بازدید صفحات
اطلاعات قبلی وجود ندارد
1
صفحات
URL
بازدید صفحات
/days-2020/
1
ارجاع دهندگان
اطلاعاتی وجود ندارد.
کشور ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
1
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
iOS
1
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2023-09-27 در ساعت 14:52:57 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت