بازدید یکتا
133.3%
7
بازدید صفحات
16.7%
7
صفحات
URL
بازدید صفحات
/days-2020/
4
/big-little-lies-e2-s7/
3
ارجاع دهندگان
وب سایت
بازدید یکتا
www.google.com
1
کشور ها
نام
بازدید یکتا
نامشخص
7
مروگر ها
نام
بازدید یکتا
Safari
3
Samsung Internet
2
نامشخص
1
Chrome
1
سیستم عامل
نام
بازدید یکتا
Android
4
OS X
3
رویدادها
اطلاعاتی وجود ندارد.
این گزارش در تاریخ 2023-12-03 در ساعت 20:45:42 تولید شده است (UTC +00:00). رفرش کردن گزارش
نظرسنجی

آیا از امکانات استتسفا راضی هستید؟

خیلی ناراضی
ناراضی
معمولی
راضی
خیلی راضی

استتسفا همیشه در حال ارتقا سیستم و اضافه کردن امکانات کاربردی می باشد. نظرات شما باعت پیشرفت سیستم خواهد شد.

راهنمای سایت